اسامی پذیرفته شدگان مصاحبه دوره جدید فیلمسازی موسسه شهید آوینی جهت اطلاع و ثبت نام قطعی نفرات اعلام میگردد: