سه شنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
انتقادات از برنامه تقلیدی احسان علیخانی ادامه دارد

عصر کهنگی در تلویزیون

عصر کهنگی در تلویزیون
بررسی وضعیت تئاتر بعد از انقلاب در گفتگوی آوینی فیلم با کوروش زارعی

تئاتر انقلاب قابلیت جهانی شدن را دارد

تئاتر انقلاب قابلیت جهانی شدن را دارد
گفتگوی بی پرده آوینی فیلم با جواد شمقدری درباره سریال نفوذ و چهل سالگی انقلاب

فیلمنامه تسخیر لانه جاسوسی را به فردی دادند که دغدغه گرین کارت آمریکا دارد!

فیلمنامه تسخیر لانه جاسوسی  را به فردی دادند که دغدغه گرین کارت آمریکا دارد!
گفتگوی آوینی فیلم با لیلی عاج کارگردان تئاتر درباره چهل سالگی انقلاب

خیلی از هنرمندان ما تعهد انقلابی دارند

خیلی از هنرمندان ما تعهد انقلابی دارند
گفتگوی آوینی فیلم با حبیب الله بهمنی درباره چهل سالگی انقلاب

انقلاب ما در درجه اول یک انقلاب فرهنگی بود

انقلاب ما در درجه اول یک انقلاب فرهنگی بود