يكشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
گفتگوی آوینی فیلم با لیلی عاج کارگردان تئاتر درباره چهل سالگی انقلاب

خیلی از هنرمندان ما تعهد انقلابی دارند

خیلی از هنرمندان ما تعهد انقلابی دارند
گفتگوی آوینی فیلم با حبیب الله بهمنی درباره چهل سالگی انقلاب

انقلاب ما در درجه اول یک انقلاب فرهنگی بود

انقلاب ما در درجه اول یک انقلاب فرهنگی بود
بررسی وضعیت تئاتر بعد از انقلاب در گفتگوی آوینی فیلم با کوروش زارعی

تئاتر انقلاب قابلیت جهانی شدن را دارد

تئاتر انقلاب قابلیت جهانی شدن را دارد
گفتگوی آوینی فیلم با محمد امین همدانی کارگردان انیمیشن درباره چهل سالگی انقلاب

اگر برای انقلاب کاری نکنیم باید در پیشگاه الهی پاسخگو باشیم

اگر برای انقلاب کاری نکنیم باید در پیشگاه الهی پاسخگو باشیم
گفتگوی آوینی فیلم با اصغر نقی زاده درباره چهل سالگی انقلاب اسلامی

یک هنرمند باید همراه و هم مسیر مردم باشد

یک هنرمند باید همراه و هم مسیر مردم باشد